Dr Aleksandra Ivetić, jedna od osnivača startapa Farma Innova, postala je član skupštine Udruženja biogas Srbija.

Udruženje je formirano sa ciljem okupljanja kompanija koje su planirale izgradnju prvih biogasnih instalacija u Srbiji. Osnovni motiv “Udruženja biogas Srbija” je ostvarivanjе ciljeva iz oblasti razvoja i podsticanja proizvodnje i upotrebe biogasa kao obnovljivog izvora energije.

Inovacija “Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa“ je podržan od strane Udruženja.

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu