MISSION4.0 podržan u okviru Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije Fonda za nauku Republike Srbije


Jedan od 12 projekata podržanih u okviru Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije Fonda za nauku Republike Srbije, i prvi projekat Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jeste projekat MISSION4.0 čiji je rukovodilac profesor dr Zoran Miljković.

Prema strategiji Fonda za nauku, glavni uticaj primene veštačke inteligencije ogledaće se u unapređenju produktivnosti rada do čak 40%, razvoju „pametnih mašina“ u vidu sistema koji će moći samostalno da uče i donose odluke, i na kraju, širenju inovacija u različite sektore privrede.

U tom pogledu, projekat MISSION4.0 zamišljen je kao multidisciplinarni projekat koji obuhvata optimizaciju pri integrisanom planiranju i terminiranju tehnoloških procesa u dinamičkim uslovima sa ciljem unapređenja produktivnosti tehnoloških sistema; zatim, inteligentno upravljanje mobilnih robota bazirano na stereo mašinskom gledanju, što pripada kategoriji „pametnih mašina“; i duboko mašinsko učenje u cilju ostvarivanja bezbedne komunikacije (sajber bezbednosti) u okviru kibernetsko fizičkih sistema Industrije 4.0.

Kako je jedna od aktuelnih tema, kada se pominje veštačka inteligencija, povezana sa njenim uticajem na tržište rada, predlog projekta takođe je obuhvatio i istraživanja u pogledu etičkih principa koje implementacija ove tehnologije donosi.

Verifikacija predloženog multidisciplinarnog pristupa biće verifikovana na mobilnim robotskim sistemima sopstvenog razvoja RAICO (Robot with Artificial Intelligence based COgnition) i DOMINO (Deep learning based Omnidirectional Mobile robot with INtelligent cOntrol), razvijenih u Laboratoriji za industrijsku robotiku i veštačku inteligenciju, Katedre za proizvodno mašinstvo, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.