Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

1649859490-Tan2022-4-13_15510158_9-750x501

Fakultet organizacionih nauka (FON) smatra se vodećim fakultetom u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologije. Jedan od ključnih strateških ciljeva FON-a je uspostavljanje i razvoj saradnje kako sa nacionalnim tako i sa međunarodnim visokoškolskim ustanovama, organizacijama i fondacijama. Izvrsnost u istraživanju i razvoju ostvaruje se kroz aktivnosti 15 laboratorija i 30 istraživačkih centara. Fakultet je 2016. godine osnovao Istraživačko-razvojni centar, koji je bilo centar za preduzetničke aktivnosti studenata i projekte sa poslovnim sektoroma. Pored toga, Fakultet ima stručnjake iz brojnih oblasti: softverskog inženjeringa, poslovnog konsaltinga, biometrijskih rešenja, e-poslovanja itd.

Fakultet ima mnogo drugih stručnjaka koji će biti kontaktirani u daljim projektnim aktivnostima koje će biti promovisane na platformi. Postoji potencijal da se iskoristi stručnost osoblja FON-a za stvaranje multidisciplinarnih timova unutar Univerziteta koji će unaprediti inovativnost i spremnost tehnologije.

Pročitajte više na linku

Mapirane inovacije

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu