Najčešća pitanja

NIT platforma mapira i prikazuje inovacioni ekosistem akademske zajednice Republike Srbije. Platforma želi da podstakne multidisciplinarna istraživanja usmerena ka kreiranju inovacija i uspostavljanju veza između institucija unutar univerzitetske zajednice. Razvojem ove platforme unapređuje se vidljivost univerzitetskih inovacija i inovatora.

NIT platformu mogu koristiti svi zaposleni u nekoj od članica univerziteta u Srbiji. Platforma je otvorena za sve univerzitetske inovatore i njihova inovativna rešenja. Takođe, NIT platforma je namenjena i svim učesnicima iz privrede koji žele da ostvare saradnju sa inovatorima sa univerziteta.

NIT platformi se pristupa putem adrese https://nit.ac.rs/.

Nije neophodna registracija na platformi. Svi koji se registruju na NIT platformu mogu da prate i da dobijaju dodatna obaveštenja za izabrane inovacije i inovatore.

Prema Zakonu o inovacionoj delatnosti Republike Srbije, inovacija predstavlja uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija.

Inovacija može, ali i ne mora biti zaštićena patentom. Kao što je navedeno u Zakona o inovacionoj delatnosti inovacija predstavlja uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti…

Na NIT platformi postoji forma za prijavu inovacije koja se nalazi na početnoj strani opcija „Predstavite inovaciju“. Nakon popunjavanja forme kontaktiraće vas administrator.

Za pomoć prilikom popunjavanja „Profila inovacije“ možete nas kontaktirati putem sledećeg mejla nit@fon.bg.ac.rs

U okviru svakog profila inovacije predstavljen je tim inovatora i njihov kontakt (e-mail, profil na nekoj od društvenih mreža)

NIT platforma je namenjena inovatorima sa univerziteta, ali i učesnicima iz privrede. Jedan od ključnih ciljeva platforme je uspostavljanje saradnje učesnika iz privrede sa inovatorima sa univerziteta. Prezentovanje na platformi omogućuje vidljivost inovacije i potencijalno kanal komunikacije ka učesnicima iz prakse.

Sve predloge za unapređenje rada platforme možete poslati na mejl nit@fon.bg.ac.rs.

Kako biste ostali u toku sa najnovijim vestima i objavama na platformi, neophodno je izvršiti registraciju na platformi i odabrati sekcije od interesa ili redovno proveravati sekcije „Vesti“ i „Inovacije“ na platformi, kao i pratiti društvene mreže NIT platforme.