Institut za medicinska istraživanja je predstavio 4 projekta na izložbenoj postavci Vlade Republike Srbije „Zakorači u održivu budućnost“ koja se održala u okviru 66. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća


Institut za medicinska istraživanja je na izložbenoj postavci Vlade Republike Srbije „Zakorači u održivu budućnost“ koja se održala u okviru 66. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, od 21. do 24. maja 2024. godine predstavio četiri projekta: M2BoostHEM projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije i SAIGE, RIABONE međunarodni projekat finansiran od strane Nemačkog Federalnog Ministarstva Obrazovanja i Istraživanja, AmnioPrintCare finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije i ,,Razvoj mukoadhezivnih filmova sa homogenatom amnionske membrane za potencijalnu primenu u regeneraciji oralnih rana“, bilateralni projekat međunarodne saradnje sa Republikom Slovenijom.

Img 1703

 Institut za medicinska istraživanja nagrađen za prezentaciju projekta razvoja novih dijetetskih suplemenata hem gvožđa, M2BoostHEM, koji koordinira dr Ivana Drvenica, a finansiraju Fond za nauku Republike Srbije i SAIGE.

Img 1791

Vest preuzeta sa sajta Instituta za medicinska istraživanja.