A

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Imi Logo

Institut za medicinska istraživanja je vodeći nacionalni naučni institut u oblasti biomedicine i član je Univerziteta u Beogradu. Osnovala ga je 1947. godine Srpska akademija nauka sa misijom da donese zdravlje društvenih zajednica putem unapređenja nauke, posebno u oblasti medicinskih istraživanja. Danas se u Institutu obavljaju osnovna i primenjena istraživanja u oblasti biomedicine, a osnovni cilj delovanja Instituta je primena i diseminacija znanja u okviru naučnoistraživačke delatnosti, obrazovanja i razvijene međunarodne saradnje. Naučnoistraživački rad saradnika Instituta za medicinska istraživanja umeren je ka sticanju i širenju znanja u oblasti biomedicine, istraživanju mehanizama koji leži u osnovi fizioloških i patoloških stanja i procesa, a sa ciljem da se unapredi razlikovanje različitih oboljenja i da doprinese razvoju novih dijagnostičkih metoda i terapijskih pristupa.

Pročitajte više na linku

Mapirane inovacije