O NIT platformi

Šta je NIT platforma?

Platforma NIT je efikasan mehanizam za unapređenje vidljivosti univerzitetskih inovativnih aktivnosti i predstavlja kanal za umrežavanje akademske zajednice i svih aktera inovacionog ekosistema. Platforma treba da doprinese boljem razumevanju zajedničkih izazova interesnih strana i podrži proces komercijalizacije univerzitetskih inovacija. Rezultat je jedne od ključnih aktivnosti projekta „Preduzmi ideju“ koja se bavi podsticanjem  multidisciplinarnih istraživanja zasnovanih na inovacijama i uspostavljanjem saradnje između akademske zajednice i eksperata.  

About1

Promovišemo inovacije

Jednostavan i brz pristup

Povezujemo eksperte

Povezujemo interesne strane

Povezujemo tehnologije

about-platform

Ciljevi platforme

O projektu Preduzmi ideju

„Preduzmi ideju” je četvorogodišnji projekat čiji je cilj da podstakne razvoj zansnovan na inovacijama i da podrži razvoj preduzetničkog duha kod mladih. Projekat radi na unapređenju okruženja za inovacije, dok u isto vreme pomaže inovatorima da usvoje tržišni pristup i bolje komercijalizuju svoje proizvode.

Projekat „Preduzmi ideju” realizuje Inicijativa „Digitalna Srbija” u partnerstvu sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Novom Iskrom, PricewaterhouseCoopers (PwC) i SEE ICT, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Više informacija o projektu dostupno je na stranici preduzmi.rs.

PARTNERI PLATFORME

Partneri koji su nas podržali