Aleksandra Ivetić postala član skupštine Udruženja biogas Srbija


Dr Aleksandra Ivetić, jedna od osnivača startapa Farma Innova, postala je član skupštine Udruženja biogas Srbija.

Udruženje je formirano sa ciljem okupljanja kompanija koje su planirale izgradnju prvih biogasnih instalacija u Srbiji. Osnovni motiv “Udruženja biogas Srbija” je ostvarivanjе ciljeva iz oblasti razvoja i podsticanja proizvodnje i upotrebe biogasa kao obnovljivog izvora energije.

Inovacija “Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa“ je podržan od strane Udruženja.