A

Centar za transfer tehnologije

clanica-image

Centar za transfer tehnologije (CTT) je osnovan 2010. godine da bi se olakšao transfer znanja i tehnologije i povezivanje istraživača i industrije. Da bi to uradio, CTT pruža informacije, pomoć i obuku istraživačima i pomaže im da uđu u svet industrije i poslovanja. Pruža pomoć 31 fakultetu i 11 instituta u okviru Univerziteta u Beogradu u aktivnostima komercijalizacije, transfera tehnologije i implementacije inovativnih projekata. Ovo su bili glavni razlozi zbog kojih je CTT prepoznat kao mogući tok informacija o inovativnim aktivnostima i inicijativama na Univerzitetu u Beogradu, uključujući i razvojne timove koji stoje iza njih.

Tim projekta "Preduzmi ideju" sastao se sa Nedeljkom Milosavljevićem, direktorom CTT-a i Tamarom Čolić Milosavljević, menadžerom za transfer tehnologije. Na sastanku su predstavnici CTT-a ukazali na značaj prava intelektualne svojine i ukazali da značajan broj inovativnih timova na Univerzitetu u Beogradu ne želi da bude vidljiv drugim akterima u ekosistemu.

Na osnovu ovih zapažanja, predložili su da fakulteti koji učestvuju u Projektu, a posebno FON, treba da uspostave mehanizam za upravljanje intelektualnom svojinom. Predstavnici CTT-a su izrazili spremnost da učestvuju u Projektu, ali uz određenu uzdržanost u pogledu predložene razmene informacija. Međutim, pristali su da podele informacije koje poseduju o oko 10 inovacija na beogradskom Univerzitetu, ali ne pre formalnog uspostavljanja protokola saradnje između CTT-a i Projekta. Pored toga, mogli bi da ponude CTT ekspertizu u mentorskim aktivnostima, posebno u oblasti prava intelektualne svojine.

Pročitajte više na linku

Mapirane inovacije

Ova članiča nije učestvovala ni u jednoj inovaciji.