Maline Voce Bobicasto Srbija

Ekstrakcija i inkapsulacija bioaktivnih komponenti iz otpadnih sirovina dobijenih preradom maline – primena u kozmetičkoj industriji

Cilј projekta je ekstrakcija i inkapsulacija bioaktivnih komponenti iz otpadnih sirovina dobijenih preradom maline. U okviru projekta semenke maline, koje predstavljaju otpad u procesu proizvodnje voćnih sokova, će se upotrebiti za dobijanje bioaktivnih jedinjenja i formulisanje različitih kozmetičkih preparata (seruma, kreme i sapuna). Ceo postupak će doprineti kvalitetu proizvoda, pri čemu će biti podržan nelinearan model „take-make-dispose-recycle“. Očekuje se da rezultati ovog projekta pruže osnov za razvoj tehničkog rešenja sa primenom u kozmetičkoj industriji, dobijanje oznake Čuvarkuća, i kreiranje predloga strategije inovativnog pristupa u dalјem iskorišćenju sekundarnih sirovina i kreiranju novih proizvoda. Istraživački tim koji predlaže inicijativu, će promovisanjem potencijala iskorišćenja organskog otpada, imati ulogu u povezivanju zainteresovanih strana iz oblasti prehrambene i kozmetičke industrije.

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) dodelili su novčana sredstva prof dr Maji Natić, redovnom profesoru Hemijskog fakulteta u Beogradu i kompaniji kozmetičkih preparata AMELLES za predloženu inicijativu "Ekstrakcija i inkapsulacija bioaktivnih komponenti iz otpadnih sirovina dobijenih preradom maline - primena u kozmetičkoj industriji". Cirkularni vaučeri su dodelјeni u okviru projekta “Smanjenje uglјeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice” za saradnju nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije za 2023. godinu.

Partneri na projektu su kolege sa Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o, Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. i Polјoprivrednog fakulteta iz Beograda.

Potrebe za dalji razvoj:

Potrebe za dalji razvoj: Finansijska sredstva