Apple Flour

Granulati brašna od tropa voća i povrća sa prebioticima i bakterijama mlečne kiseline

Pronalazak se odnosi na postupak dobijanja granulata brašna od tropa voća i povrća čime se poboljšavaju nutritivna svojstva i fizičke osobine brašna. Mokrom granulacijom se na brašno u fluidizovanom sloju, koje može biti dodatno obogaćeno dijetnim vlaknima sa prebiotskim dejstvom, naprskava se vezivno sredstvo sa i bez dodatka probiotskih kultura ili startera. Niska aktivnost vode i visoka temperatura staklastog prelaza potvrđuju trajnost granulata i njihovu stabilnost na sobnoj temperaturi. Dobijene granulate karakteriše poboljšana protočnost, visok sadržaj DV, prebiotski, probiotski ili simbiotski efekat, i produžena vijabilnost imobilisanih sojeva. Oni se mogu primeniti kao dodatak ishrani ili premiks za fermentisane proizvode.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva