guardian-feed-header

Guardian feed

Dugogodišnjim istraživanjem i radom u poljoprivredi, posebno u ishrani domaćih životinja, potvrđeno je da se farmeri suočavaju sa velikim problemom u spremanju kvalitetnog sena, kako u prolećnim mesecima kada su vremenske prilike nestabilne, tako i u letnjim, kada dolazi do presušivanja sena zbog visokih temperatura. Zbog toga, pri spremanju sena dolazi do velikih gubitaka koji se kreću u proseku oko 30% na farmama. Ti gubici se, pre svega, odnose na opadanje lišća biljaka (koje je najhranljiviji deo) i na kvarenje (zbog prevremenog ili zakasnelog košenja).

Inovativni proizvod Guardian feed obezbeđuje da biljke zadrže visoku hranljivu vrednost u izuzetno kvalitetnom senu. Guardian feed omogućava poljoprivrednicima da pokose i osuše biljke sa što manje gubitaka, ostvare veću dobit putem efikasne proizvodnje mleka i mesa.

Osnovne specifičnosti inovativnog proizvoda Guardian feed su:

  • Čuva hranljivu vrednost biljaka i povećava dobrovoljan unos sena i TMR
  • Apsorbuje vlagu u senu
  • Sprečava pojavu buđi i plesni

Proizvod je primenjen na farmama u Republici Srbiji.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Oblast

Poljoprivreda, Stočarstvo

Tehnologija

Biotehnologija

Faza razvoja

Prototip

Tip zaštite

Patent
Lična karta inovacije

Naš proizvod omogućava pripremu sena bez gubitaka. Zdravstveno i ekološki bezbedan!