Flavortrend2 April2018

Nutriceutik za nadoknadu mikroelemenata i prevenciju poremećaja metabolizma

Formulisan je nutraceutik u obliku granulata koji sadrži brašno tropa voća ili povrća, vitamin C i mikroelemente kao što su cink, selen i hrom. Proizvod ima visoku nutritivnu vrednost, visoki sadržaj dijetnih vlakana i polifenolnih jedinjenja. Pronalazak takođe obuhvata postupak dobijanja nutriceutika mokrom granulacijom i upotrebu istog kao suplementa za nadoknadu mikroelemenata uz ostvarivanje antioksidativne, antiinflamatorne, antihiperglikemijske i prebiotske aktivnosti.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Faza razvoja

Prototip

Tip zaštite

Prijava međunarodnog i nacionalnog patenta
Lična karta inovacije