Dispositivi Veterinari

Savalicin – novi anti HIV protein – Istraživanja i razvoj radi podizanja nivoa tehnološke spremnosti

Savalicin je novi protein koji snažno in vitro inhibira HIV-1 i druge patogene viruse sa omotačem HSV1, HSV2, Influenca A, SARS-CoV- 2. Savalicin je kandidat za antivirusni biološki lek širokog spektra. Otkriven je na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (HTM) i HF u saradnji sa partnerima iz Slovenije, Nemačke, Hrvatske i Crne Gore. Tehnologija primene Savalicina kao topikalnog antivirusnog mikrobicida je u ranoj fazi. Istraživanja i razvoj su usmereni na podizanje nivoa tehnološke spremenosti radi pokretanja pretkliničkih in vivo studija. Razvoj Savalicina predstavlja pionirski pokušaj razvoja biološkog leka u Srbiji. Savalicin je prvi kandidat za biološki lek nastao kao rezultat naučnih istraživanja u Srbiji zaštićen međunarodnom patentnom prijavom. Vlasnici patentne prijave, akademske institucije, poverili su licencnim ugovor razavoj Savalicina inovativnoj sartap kompaniji SavAntiVir.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva