stabilizator-header

Stabilizator silaže

Siliranje je tehnološki postupak konzervisanja visokovlažnih biljaka namenjenih prvenstveno za ishranu domaćih životinja. Konzervisanje hraniva se vrši pomoću kiselina koje se dobijaju radom bakterija pri mlečno-kiselinskoj fermentaciji. Kao rezultat čitavog procesa dobija se silaža koja se koristi u ishrani životinja na farmama tokom cele godine. Osnovni cilj siliranja biljaka je očuvanje njihove hranljive vrednosti tokom fermentacije i skladištenja što približnije hranljivoj vrednosti koju su imale pre konzervisanja. Siliranje pruža niz pogodnosti farmerima. Po sastavu silaža je bliža zelenoj hrani nego seno, kako po svarljivosti, tako i po sadržaju suve materije, vitamina i proteina, uz manji gubitak hranljivih materija prilikom primenjene tehnologije. Glavni problemi dobrog siliranja su postizanje manje pH vrednosti i brzo uklanjanje vazduha iz silo mase na bezbedan način.

Cilj pronalaska Stabilizator silaže je da reši oba problema, pružajući siguran i efikasan način očuvanja silaže i stvara sigurno okruženje za razvoj bakterija mlečne kiseline jer za svega 2h stvara sigurnu anaerobnu sredinu što je 50 puta brže od tradicionalnih tehnika. Zasniva se na bioremedijaciji, jer koristi bakterije mlečne kiseline koji su već prisutne na biljkama, bez dodavanja inokulanata. Stabilizator silaže deluje na nekoliko načina: smanjuje razgradnju proteina u silaži, protektira sadržaj suve materije u silo masi, poboljšava aerobnu stabilnost zbog manje pH vrednosti i većeg sadržaja mlečne i sirćetne kiseline. Hranljiva vrednost silaže je očuvana i kao takva komponenta u ishrani grla na farmama za proizvodnju mleka i mesa omogućava veću proizvodnju. Navedeni efekti su potvrđeni u praksi na farmama gde je siliranje sa Stabilizatorima silaže primenjeno. Ukus i aroma silaže oduvek su prepoznati kao važni u određivanju organoleptičkog kvaliteta silaže; miris i boja ukazuju na kvalitet toka fermentacije silaže. Biljna masa koja je tretirana ovim proizvodom ima lepu aromu, zelenu boju i prijatan miris tokom skladištenja, što je dovelo do povećanog dobrovoljnog konzumiranja hrane kod životinja hranjenih takvim silažama na farmama. Inovacija je zdravstveno bezbedna za ljude i životinje, kao i za životnu sredinu. Stabilizator silaže sadrži smešu aditiva koja je odobrena u EU od EFSA.

Rešenje je implementirano u kompanijama: Napredak, Delta Agrar, Kamendind.o.o, PIK Bečej, Farmland Bela Reka, „Uracyl“ Palencia Španija i mnogim farmama muznih krava, tovne junadi, ovaca i koza u Srbiji.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Oblast

Poljoprivreda, Stočarstvo

Tehnologija

Biotehnologija

Faza razvoja

Komercijalizacija

Tip zaštite

Prijava međunarodnog i nacionalnog patenta
Lična karta inovacije

At Farma Inova, we believe in progress. By using our next-generation innovations, we help agribusiness to manage agile workflows. We thrive because of our research and market knowledge and great team behind our products and services.