Želirani proizvodi

Želirani proizvodi sa sniženom energetskom vrednošću i visokim sadržajem dijetnih vlakna i polifenolnih jedinjenja

Želirani proizvodi sa visokim sadržajem dijetnih vlakna i polifenola, kao i niskim odnosom ugljenih hidrata i dijetnih vlakana dobijeni su na industrijskom nivou inkorporacijom brašna od tropa jabuke i cvekle u matriks dobijen upotrebom prirodnih želirajućih sredstava i prirodnih zaslađivača. Tokom skladištenja sadržaj antioksidanasa i polifenolnih supstanci, kao i senzorna svojstva ostaju očuvana. Kad se u ovakve proizvode dodaju probiotske kulture, poželjno iz roda Lactobacillus, one tokom in vitro digestije zadržavaju vijabilnost.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Faza razvoja

Prototip

Tip zaštite

Prijava međunarodnog i nacionalnog patenta
Lična karta inovacije