A

Medicina

M2BoostHEM

Imagefo

M2BoostHEM je projekat koji se bavi razvojem novih dijetetskih suplemenata na bazi hemskog gvožđa, koji predstavlja oblik gvožđa koji ima najveću biološku raspoloživost i ne dovodi do neželjenih efekata karakterističnih za nehemsko (neorgansko) gvožđe. Kao izvor hemskog gvožđa koristi se…