Aleksandra Ivetić, naučnica čije su inovacije nagrađene zlatnim medaljama


Aleksandra Ivetić je član tima Farma Inova koji je 2020. godine pobedio na pitchu za investiciju D Inkubatora (Delta Biznis Inkubatora). Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeni istraživački interesi su ishrana domaćih životinja i priprema silaže, održivost poljoprivredne proizvodnje, tretman organskog otpada i proizvodnja biogasa. U ovim oblastima razvija inovacije i poseduje četiri priznata i odobrena patenta, a peta inovacija je zaštićena nacionalnom i međunarodnom prijavom patenta. Sve njene inovacije su nagrađene zlatnim medaljama i vrednim nagradama na međunarodnim izložbama inovacija kod nas i u svetu: Rusija, Kanada, Koreja, Kina, Portugalija, Rumunija, Češka, Poljska, Makedonija, Hrvatska, Rumunija… San većine inovatora u svetu je njihov rad bude priznat od strane Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu (WIPO- World Intellectual Property Organization). Njoj se taj san ostvario 2021. godine kada je u Seulu, Koreji nagrađena sa WIPO zlatnom medaljom za inovativni rad, ali njeno najveće priznanje je primena inovacije u praktičnim uslovima na zadovoljstvo korisnika.

Da li je u Vašem slučaju, bavljenje naukom uticalo na pokretanju sopstvenog biznisa?
Tokom izrade doktorskog rada i sprovedenih istraživanja u oblasti konzerivanja hrane za životinje na Univerzitetu u Salamanki, Španija, došla sam na ideju za razvoj prve inovacije primene aditiva tokom siliranja, koja je zatim priznata patentom. Poželjno je da bavljenje naukom bude u smeru pomoći ljudima sa praktičnom primenom u realnom životu. U tom smislu, nauka utiče na pokretanje biznisa i mnoge startap kompanije su osnovane iz akademskog okruženja kod nas i u svetu. Osnovala sam tim Farma Inova i veliku zahvalnost dugujem kolegi Nenadu Stojanoviću, dipl.ing. koji je menadžer našeg tima, jer sa uspehom sarađujemo sa najvećim farmama u Srbiji, prehrambenim kompanijama i biogasnim postrojenjima.

Na čemu trenutno radite?
Sada učestvujemo na programu „Test Farms- EIT Food“, Evropskog instituta za inovacije i tehnologije i ove godine u Španiji ćemo primeniti naš inovativni proizvod na farmama. Evropski institut za inovacije i tehnologije „European Institute of Innovation and Technology“, ima sedište u Belgiji i predstavlja vodeću evropsku inicijativu za inovacije u ishrani, u cilju ubrzanja razvoja i primene inovacija.