Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolji pronalazak


Inovacija “Uređaj za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama” dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore Beograda (PKB) u kategoriji najbolji pronalazak.

Nagrada se dodeljuje još i za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja. PKB godišnju nagradu dodeljuje od 1968. godine.