Inovacija “Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa“ je postala deo Carbon13 programa u Kembridžu


Inovacija “Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa“ je postala deo Carbon13 programa u Kembridžu koji podržava osnivače startapa u kontekstu smanjenja emisije ugljendioksida. Konkurenciju je činilo preko 500 inovacija širom sveta, a odabrano je 26.

“Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa“ predstavlja prvu inovaciju sa teritorije Srbije koja je postala deo ovog programa.