A

Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, izvodi nastavu obrazovno-naučne i naučnoistraživačke delatnosti u oblastima: proizvodnog mašinstva, mašinstva, poljoprivrednog mašinstva, motorna i priključna vozila, efikasnost mašinskih sistema, termodinamika, toplotna energija, hidroenergija, železnička tehnika, brodogradnja, vazduhoplovstvo, vojno mašinstvo, procesni sistem i tehnologija, industrijsko inženjerstvo, biomedicinsko inženjerstvo, nanotehnologija, prehrambeno inženjerstvo, primenjena mehanika. Mašinski fakultet ima jake veze sa biznisom i industrijom i želi da na tome gradi i podstiče preduzetništvo i inovativnu kulturu među studentima i zaposlenima.

Snažna orijentacija ka inovacijama operacionalizovana je kroz nekoliko centara i laboratorija, čiji su poslovi inkorporirani na Mašinskom fakultetu: Inovacioni centar, Studentski centar izvrsnosti, Centar za motorna vozila, Laboratorija za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema, Centar za vatrogasnu tehniku, Laboratorija za bezbednost motornih vozila i priključnih vozila, Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, Laboratorija za mehaniku fluida.

Pročitajte više na linku