pcele-header

Suplement za prihranu pčela na bazi vodenog ekstrakta šampinjona

Ovaj suplement sa imuno-protektivnom aktivnošću predstavlja novi proizvod za prihranu pčela. Aktivnu komponentu proizvoda čini je ekstrakt šampinjona (lat. Agaricus  bisporus), koja je već  poznata po korisnim efektima kod ljudi, kao i poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja čoveka. Osim toga, novija istraživanja  potvrđuju i efikasnost primene gljiva u  ishrani životinja (sisara, riba, ptica i insekata). Snažan antioksidativni i imunomodulatorski potencijal ove gljive pozitivno utiče i na imunitet kod ljudi i životinja prvenstveno kroz imunoprotektivno i imunoregulatorno delovanje.  Takođe, istraživanja su pokazala da ekstrakti ovih gljiva ne ispoljavaju neželjena dejstva, pri čemu se mogu komercijalno proizvoditi. Preparat je testiran u Laboratoriji za genetiku životinja i pčelinjaku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, kao i na neko kooperantskih pčelinjaka u zemlji i regionu (Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, i druge).

Povoljan efekat je potvrđen: praćenjem stepena preživljavanja inficiranih i suplementiranih pčela, stepenom infekcije mikrosporidijom N. ceranae,  kao i stepenom ekspresije praćenih gena značajnih za imunitet. Takođe, suplementacija navedenim ekstraktom nije nepovoljno  uticala na dnevnu potrošnju hrane, govoreći u prilog prihvatljivosti ukusa korigovane ishrane.

Istraživanja su realizovana  uz podršku  kompanije  „Dina Pečurka doo, Beograd,  Srbija“  u okviru programa Inovacioni vaučeri (Inovacioni vaučer br: 328). Osim toga korisnici tehničkog rešenja su i kompanije iz inostranstva:  Evrotom EOOD, Sofija, Bugarska; Euroapis doo, Vođinci, Hrvatska; Evrotom DOO, Ruma, Srbija; PP Evrotom  Kijev, Ukrajina. Pored navedenih kompanija, proizvod je korišćen i na privatnim pčelinjacima u zemlji i regionu.

Oblast

Poljoprivreda, Stočarstvo

Tehnologija

Biotehnologija

Faza razvoja

Testiranje tržišta, Komercijalizacija

Tip zaštite

Tehničko rešenje
Lična karta inovacije

Zdrave pčele, zdrav med, zdrav čovek – jedno zdravlje