Ivana Drvenica

dr Ivana Drvenica

Viši naučni saradnik

Kontakt: ivana.drvenica@imi.bg.ac.rs

Ivana T. Drvenica (rođena Kostić) je viši naučni saradnik u grupi za Imunologiju. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (modul Farmaceutska tehnologija) 2009. godine, a doktorirala 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Biotehnologija i biohemijsko inženjerstvo. Njeno istraživačko interesovanje je usmereno na razvoj savremenih sistema za produženu/kontrolisanu isporuku konvencionalnih i nekonvencionalnih biološki aktivnih supstanci, uključujući i razvoj bioedrivativnih ćelijskih nosača lekova na bazi eritrocita i eritrocitnih membrana, kao i uvođenje sofisticiranih biofizičkih metoda za potrebe medicinskih istraživanja (za karakterizaciju eritrocita, imunoglobulina i imunokompleksa). Ivana Drvenica je započela istraživanja optimalnih načina stabilizacije hemoglobina poreklom iz održivih izvora (klanična krv) sa ciljem razvoja dijetetskog suplementa na bazi visoko bioraspoloživog hemskog gvožđa. Poseban inovativni istraživački pravac se odnosi na ispitivanje efekata ekstracelularnog hemoglobina na proliferativni, diferencijacioni i imunomodulatorni kapacitet mezenhimskih ćelija.