Vesna Ilić

dr Vesna Ilić

Naučni savetnik

Kontakt: vesnai@imi.bg.ac.rs

Vesna Ilić je doktor bioloških nauka, Rukovodilac grupe za imunologiju IMI. Više od dvadeset pet godina bavi se izučavanjem strukture i imunoregulatorne funkcije molekula imunoglobulina i imunokompleksa u fiziološkim (starenje, fizičko vežbanje, itd.) i patološkim stanjima (infektivne bolesti ljudi i životinja, autoimune bolesti/reumatoidni artritis/ i maligniteti Be limfocita). Bazičnih istraživanja koja trenutno radi su usmerena na: 1) Ispitivanje raeaktivnosti imunoglobulina sa mikrobialnim antigenima, sa ciljem definisanja povezanosti ove reaktivnosti i reaktivnosti sa sopstvenim antigenima; 2 ) Ispitivanje molekulskog sastava (proteini, lipidi, nukleinske kiseline) imunokompleksa; 3 ) Istraživanja mogućnosti primene foton korelacione spektroskopije (Photon Correlation Spectroscopy, sinonim Dynamic Light Scattering) za analizu veličine imunokompleksa; 4 ) Analiza morfoloških i reoloških karakteristika eritrocita, kao ćelija od značaja za uklanjanje imunokompleksa (imunoadherencu). Takođe , više od dvadeset pet kdina učestvuje u realizaciji, primenjenih, biotehnoloških istraživanja. U ovoj oblasti trenutno se bavi ispitivanjem bioloških/imunomodulatornih/ efekata ekstraćelijskog hemoglobina, minerala i novosintetisanih lekova.