A

Biomasa

Razvoj tehnologije nekonvencionalne gasifikacije biomase

Download

Osnovni nedostatak biomase, kao sirovine za proizvodnju energije, je njen kvalitet koji često zavisi od atmosferskih prilika, primene agrotehničkih mera, transporta, skladištenja i mnoštva drugih aspekata. Postojeći sistemi s konvencionalnim tehnologijama termohemijske konverzije ne mogu uvek da obezbede kvalitetnu transformaciju…