fon-inovacija

Mrežna infrastruktura virtuelnog univerziteta srpske dijaspore

Virtuelni univerzitet srpske dijaspore predstavlja model koji je osmišljen na transformiše „odliv mozgova“ u „priliv mozgova“ kroz izradnju mreže koja omogućava ovu transformaciju. Ovo rešenje predstavlja inovaciju u obliku novog organizaciono-poslovnog modela partnerstva matice i dijaspore za održivi inovativno-tehnološki i ekonomski razvoj zdravog društva, koji počiva na specifičnom prepoznavanju značaja prostora i mesta u njima. Konkretno, u ovom slučaju od interesa je prostor u kome je distribuirano transnacionalno znanje, u čijem kreiranju učestvuju pripadnici srpske intelektualne dijaspore i matice kroz mreže i pripadnost različitim “delatnim zajednicama (communities of practice-CP)” i “zajednicama znanja (knowledge communities-KN)”. U ovakvom prostoru postoje brojna mesta (arhitekte mesta poimaju kao prostore sa istorijom), koja predstavljaju (i) izgrađena ili prirodna okruženja, (ii) društvene mreže ili (iii) kulturne/simboličke lokalitete (Corcoran, 2002).

Gore pomenute zajednice spadaju u izgrađena ili prirodna okruženja i društvene mreže, dok je matica centralno mesto, identitetskog karaktera. Upravo matica igra najznačajniju ulogu u otelotvoravanju Virtuelnog univerziteta srpske dijaspore (VUSD), kao mesta objedinjavanja potencijala za kreiranje znanja. VUSD nastaje kroz istoriju, obiluje interakcijama i mogućnostima, mesto je saradnje i nastajanja različitih odnosa i, kao takav, stvara istoriju.

U tehničkom smislu, ovo rešenje konkretizuje organizaciono-poslovni model virtuelnog univerziteta srpske dijaspore, iznedrenog iz mreža intelektualne dijaspore, koje su infrastrukturno podržane odgovarajućim bazama podataka o našoj intelektualnoj dijaspori, koje je moguće višekriterijumski pretraživati, posredstvom odgovarajuíh indikatora potencijala, scijentometrijski i kvalimetrijski kvantifikovati i kvalifikovati, uz mogućnosti analize i vizualizacije odnosa u ovim društvenim mrežama.

Tehničko rešenje koriste: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet Istočno Sarajevo. Više informacija na sledećim linkovima:

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Oblast

IT industrija

Faza razvoja

Prototip

Tip zaštite

Tehničko rešenje
Lična karta inovacije

Naša vizija je da proširimo srpski akademski, istraživački i kulturni prostor širom sveta i ujedinimo stručnjake u jedan korpus. Naša misija je da integrišemo Srbiju sa ostatkom sveta uz pomoć svoje dijaspore.