Fakultet organizacionih nauka i Medicinski fakultet u Beogradu spremaju projekat izrade velike baze podataka naših doktora nauka, doktoranada i lekara koji žive i rade u inostranstvu.

Za to su dobili podršku Rektorata Univerziteta u Beogradu, ali i Privredne komore i Ministarstva za rad.

Onlajn spisak naših naučnika i lekara u dijaspori biće, u stvari, dopunjena i ažurirana baza koju već tri decenije priprema profesor FON dr Jovan Filipović, povratnik iz Amerike i nekadašnji državni sekretar za dijasporu. On je počeo sa prikupljanjem podataka još u okviru istraživanja za doktorske studije, sredinom devedesetih, i kasnije nastavio iz čistog entuzijazma.

U bazi se za sada nalazi oko 8.500 imena doktora nauka, ali ih je potrebno ažurirati i osavremeniti tako da tehnički bude olakšano pretraživanje, zbog čega smo i pokrenuli ovaj projekat - kaže dr Filipović.

To znači da će podaci biti tako organizovani da samo uz klik ili dva "mišem" može da se vidi ko npr. sarađuje sa NASA, a ko sa naftnom industrijom ili velikim kompanijama, ili ko se nalazi na pozicijama sa kojih može da pomogne institucijama u zemlji, jer ima dobre kontakte sa centrima znanja i moći u svetu. Sve ovo je, objašnjava Filipović, izuzetno važno jer ovako umrežena dijaspora može da uzme učešće u zajedničkim projektima od državnog ili nacionalnog interesa, ljudi mogu i međusobno da se povezuju i zajedno investiraju u Srbiji, da dovedu investitore ili da imaju i savetodavnu ulogu.

  • Ako država ulazi u neki veliki projekat, ona može da konsultuje najumnije naše ljude iz te oblasti u svetu, a naći će ih preko ove baze podataka - objašnjava Filipović.

U bazi je zasada najviše inženjera, i to elektrotehnike i iz IT oblasti. Takođe, ima dosta naših molekularnih biologa na značajnim naučnim pozicijama u svetu. Puno je i svršenih đaka Matematičke gimnazije u Beogradu, koji su se posle školovali i usavršavali u svetu.