suvi-led-header

Uređaj za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama

Predmetnim pronalaskom se rešava tehnički problem dodavanja suvog leda pri siliranju biljaka na farmi.

Primenom predloženog uređaja za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama se ciljano dodaje suvi led u biljke koje se siliraju na bezbedan način, jer se izbegava direktan kontakt sa suvim ledom. Predloženi uređaj omogućava precizno dodavanje suvog leda u biljke.

Dakle, suština datog pronalaska jeste dodavanje ugljen dioksida (C02) u čvrstom stanju u vidu suvog leda pri siliranju stočne hrane. Na ovaj način, direktnim i ciljanim ubacivanjem C02 izbegava se direktan kontakt sa suvim ledom, štiti od promrzlina i omogućava se precizno dodavanje u silo masu.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Oblast

Poljoprivreda, Stočarstvo

Tehnologija

Biotehnologija

Faza razvoja

Komercijalizacija

Tip zaštite

Mali patent
Lična karta inovacije

U Farmi Inova verujemo u napredak. Koristeći naše inovacije nove generacije, pomažemo agro biznisu da upravlja agilnim tokovima posla. Uspevamo zahvaljujući našem istraživanju i poznavanju tržišta i odličnom timu koji stoji iza naših proizvoda i usluga.