A

Stočarstvo

Stabilizator silaže

stabilizator-silaze

Siliranje je tehnološki postupak konzervisanja visokovlažnih biljaka namenjenih prvenstveno za ishranu domaćih životinja. Konzervisanje hraniva se vrši pomoću kiselina koje se dobijaju radom bakterija pri mlečno-kiselinskoj fermentaciji. Kao rezultat čitavog procesa dobija se silaža koja se koristi u ishrani životinja…

Guardian feed

guardian-feed

Dugogodišnjim istraživanjem i radom u poljoprivredi, posebno u ishrani domaćih životinja, potvrđeno je da se farmeri suočavaju sa velikim problemom u spremanju kvalitetnog sena, kako u prolećnim mesecima kada su vremenske prilike nestabilne, tako i u letnjim, kada dolazi do…

Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa

poljoprivreda

Svi smo mi proizvođači otpada. Implementacija biogas postrojenja je jedan od načina zaštite životne sredine, očuvanja iscrpljenih resursa fosilnih goriva i prevazilaženja energetskog deficita. Biogas tehnologija se koristi za pretvaranje organskog otpada u energiju. Ulazna sirovina za biogasna postrojenja može…