A

Biotehnologija

Xalis – ljuspicama leptira protiv falsifikata

Teslagram

Projekat donosi razvoj inovativne tehnologije koja nudi odgovor za rešavanje problema kontrole pristupa i falsifikovanja. Tehnologija se zasniva na biološki inspirisanom rešenju. Koriste se ljuspice sa krila leptira koje se prenose na predmete i time im daju zaštititu. Na krilima…

M2BoostHEM

Imagefo

M2BoostHEM je projekat koji se bavi razvojem novih dijetetskih suplemenata na bazi hemskog gvožđa, koji predstavlja oblik gvožđa koji ima najveću biološku raspoloživost i ne dovodi do neželjenih efekata karakterističnih za nehemsko (neorgansko) gvožđe. Kao izvor hemskog gvožđa koristi se…

Ekstrakcija i inkapsulacija bioaktivnih komponenti iz otpadnih sirovina dobijenih preradom maline – primena u kozmetičkoj industriji

Ekstrakcija i inkapsulacija-vest

Cilј projekta je ekstrakcija i inkapsulacija bioaktivnih komponenti iz otpadnih sirovina dobijenih preradom maline. U okviru projekta semenke maline, koje predstavljaju otpad u procesu proizvodnje voćnih sokova, će se upotrebiti za dobijanje bioaktivnih jedinjenja i formulisanje različitih kozmetičkih preparata (seruma,…

Stabilizator silaže

stabilizator-silaze

Siliranje je tehnološki postupak konzervisanja visokovlažnih biljaka namenjenih prvenstveno za ishranu domaćih životinja. Konzervisanje hraniva se vrši pomoću kiselina koje se dobijaju radom bakterija pri mlečno-kiselinskoj fermentaciji. Kao rezultat čitavog procesa dobija se silaža koja se koristi u ishrani životinja…

Guardian feed

guardian-feed

Dugogodišnjim istraživanjem i radom u poljoprivredi, posebno u ishrani domaćih životinja, potvrđeno je da se farmeri suočavaju sa velikim problemom u spremanju kvalitetnog sena, kako u prolećnim mesecima kada su vremenske prilike nestabilne, tako i u letnjim, kada dolazi do…

Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa

poljoprivreda

Svi smo mi proizvođači otpada. Implementacija biogas postrojenja je jedan od načina zaštite životne sredine, očuvanja iscrpljenih resursa fosilnih goriva i prevazilaženja energetskog deficita. Biogas tehnologija se koristi za pretvaranje organskog otpada u energiju. Ulazna sirovina za biogasna postrojenja može…